Gertis - Biuro Turystyki Aktywnej

RU       RU       PL

Zamówienia

ZAMÓWIENIA

  • Zapytanie ofertowe nr 5/152/GERTIS na dostawę maszyny CNC

Zamawiający Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry 11, Giżycko (11-500) zaprasza do złożenia oferty cenowej dostawę maszyny CNC realizowaną w ramach poddziałania 1.5.2 „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.05.02-28-0054/18-00 dla projektu pn. „Utworzenie warsztatu szkutniczego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodniez rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 MIiR/2014-2020/12(4) z 22 sierpnia 2019 r. oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Zapytanie opublikowano pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6596

Treść zapytania ofertowego nr 5/1.5.2/GERTIS z dnia 19.09.2020

Załączniki do zapytania ofertowego nr 5/1.5.2/GERTIS z dnia 19.09.2020

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/1.5.2/Gertis

 

  • Zapytanie ofertowe nr 4/1.5.2/GERTIS z dnia 09.08.2020

Zamawiający Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry 11, Giżycko (11-500) zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wyposażenia warsztatu szkutniczego realizowaną w ramach poddziałania 1.5.2 „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.05.02-28-0054/18-00 dla projektu pn. „Utworzenie warsztatu szkutniczego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodniez rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 MIiR/2014-2020/12(4) z 22 sierpnia 2019 r. oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Zapytanie opublikowano pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1257896#

Treść zapytania ofertowego nr 4/1.5.2/GERTIS z dnia 09.08.2020

Załączniki do zapytania ofertowego nr 4/1.5.2/GERTIS z dnia 09.08.2020 (PDF)

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr 4/1.5.2/GERTIS

 


 

  • Zapytanie ofertowe nr 3/1.5.2/GERTIS z dnia 06.07.2020

Zamawiający Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry 11, Giżycko (11-500) zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania projektów jednostek pływających: kajaka, łodzi typu canoe, małej łodzi żaglowej oraz ślizgu lodowego wraz z wizualizacjami realizowaną w ramach poddziałania 1.5.2 „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu ”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.05.02-28-0054/18-00 dla projektu pn. „Utworzenie warsztatu szkutniczego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 MIiR/2014-2020/12(4) z 22 sierpnia 2019 r. oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowano pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252834

Treść zapytania ofertowego nr 3/1.5.2/GERTIS z dnia 06.07.2020

Załączniki do zapytania ofertowego nr 3/1.5.2/GERTIS z dnia 06.07.2020 (PDF)

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr 3 / 152 / GERTIS

 


 

Zamawiający Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry 11, Giżycko (11-500) zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę kompletu form do produkcji jachtu motorowego realizowaną w ramach poddziałania 1.5.2 „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.05.02-28-0054/18-00 dla projektu pn. „Utworzenie warsztatu szkutniczego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich”..

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MIiR/2014-2020/12(4)) z 22 sierpnia 2019 r. oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1221772

Załączniki 1-2 do zapytania ofertowego nr 2/152/GERTIS - wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr 2 / 152 / GERTIS

 

 


 

Zamawiający Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry 11, Giżycko (11-500)zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu kompleksowego szkolenia związanego ze zdobyciem wiedzy teoretycznej i praktyczniej w zawodzie szkutnika realizowaną w ramach poddziałania 1.5.2 „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.05.02-28-0054/18-00 dla projektu pn. „Utworzenie warsztatu szkutniczego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich”..

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MIiR/2014-2020/12(4)) z 22 sierpnia 2019 r. oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1221247

Załączniki 1-3 do zapytania ofertowego nr 1/152/GERTIS - wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr 1 / 152 / GERTIS

 


 

 

Zamawiający Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry 11,
Giżycko (11-500) zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę jachtów żaglowych realizowaną w ramach
poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług - schemat B” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko - Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie
nr RPWM.01.04.02-28-0081/18-00 dla projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia
żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis"
Marek Makowski”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodniez rozdziałem 6.5.2 Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) z 19 lipca 2017 r. oraz w
oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1173072

Załączniki 2-5 do zapytania ofertowego nr 1/1.4.2/GERTIS - wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/1.4.2/GERTIS

 

 


 

Lider Projektu/Partner Wiodący, firma Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod
adresem Świdry 11, Giżycko (11-500) zaprasza w imieniu Zamawiającego, Jarosław Jędrzejowski MAZUR
WIND, Partnera Projektu z siedzibą pod adresem ul. Klonowa 19, Wilkasy (11-500) do złożenia oferty cenowej
na dostawę domków holenderskich mobilnych realizowaną w ramach poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktów
i usług - schemat B” Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaWarmińsko - Mazurskiego w związku z
realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.04.02-28-0081/18-00 dla projektu pn. „Stworzenie
zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego naszlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane
przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" Marek Makowski”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodniez rozdziałem 6.5.2 Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) z 19 lipca 2017 r. oraz w
oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1171176

Załączniki 2-5 do zapytania ofertowego nr 1_1.4.2_MAZURWIND - wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania dnia 05.03.2019

 


 

Lider Projektu/Partner Wiodący, firma Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibąpod adresem
Świdry 11, Giżycko (11-500) zaprasza w imieniu Zamawiającego VIRGA Marcin Krzywonos, Partnera Projektu z
siedzibą pod adresem ul. Klonowa 19, Wilkasy (11-500) do złożenia oferty cenowej nadostawę łodzi motorowej
typu rib z silnikiem zaburtowym realizowaną w ramach poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług -
schemat B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w związku z realizacją
umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.04.02-28-0081/18-00 dla projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu
usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki
Aktywnej "Gertis" Marek Makowski”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodniez rozdziałem 6.5.2 Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) z 19 lipca 2017 r. oraz w
oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171388

Załączniki 2-5 do zapytania ofertowego nr 1_1.4.2_VIRGA - wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 06.03.2019

 


 

 

 

Informujemy, że wydłużony został termin składania ofert na dostawę jachtu motorowego typu hausboot do dnia
8 kwietnia 2019 r. do godziny 9:00. Załączamy zaktualizowana treści zapytania ofertowego.
Link do publikacji:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1171328

 

Lider Projektu/Partner Wiodący, firma Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem
Świdry 11, Giżycko (11-500) zaprasza w imieniu Zamawiającego Konrad Baraszkiewicz Usługi Żeglarskie, Partnera
Projektu z siedzibą pod adresem Sulimy 46, Giżycko (11-500) do złożenia oferty cenowej na dostawę łodzi motorowej
typu hausboot realizowaną w ramach poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług - schemat B” Regionalnego
Programu Operacyjnego WojewództwaWarmińsko - Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr
RPWM.01.04.02-28-0081/18-00 dla projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego
na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" MarekMakowski”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodniez rozdziałem 6.5.2 Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) z 19 lipca 2017 r. oraz w
oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171328

Załączniki 2-5 do zapytania ofertowego nr 1_1.4.2_KONRAD - wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 06.03.2019

 


 

Zamawiający Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry 11, Giżycko (11-500)
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę przyczepy podłodziowej realizowaną w ramach poddziałania 1.4.2
„Pakietowanie produktów i usług - schemat B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -
Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanienr RPWM.01.04.02-28-0081/18-00 dla projektu pn.
„Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane
przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" Marek Makowski”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodniez rozdziałem 6.5.2 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) z 19 lipca 2017 r. oraz w
oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1171804

Załączniki 2-5 do zapytania ofertowego nr 2 1.4.2 GERTIS wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 07.03.2019

 


 

Lider Projektu/Partner Wiodący, firma Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry
11, Giżycko (11-500) zaprasza w imieniu Zamawiającego, Jarosław Jędrzejowski MAZUR WIND, Partnera Projektu z
siedzibą pod adresem ul. Klonowa 19, Wilkasy (11-500) do złożenia oferty cenowej na dostawę zestawu do wypieku
chleba realizowaną w ramach poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług - schemat B” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr
RPWM.01.04.02-28-0081/18-00 dla projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na
szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" Marek Makowski”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) z 19 lipca 2017 r. oraz w
oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1171792

Załączniki 2-5 do zapytania ofertowego nr 2_1.4.2_MAZURWIND - wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 07.03.2019

 


 

Zamawiający Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry 11,Giżycko (11-500)
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę samochodu dostawczego typu furgon realizowaną w ramach poddziałania
1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług - schemat B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w związku z realizacją umowy odofinansowanie nr RPWM.01.04.02-28-0081/18-00 dla projektu pn.
„Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane
przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" Marek Makowski”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodniez rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) z 19 lipca 2017 r. oraz w
oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1172156

Załączniki 2-5 do zapytania ofertowego nr 3 1.4.2 GERTIS wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 08.03.2019

 


 

Lider Projektu/Partner Wiodący, firma Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry
11, Giżycko (11-500) zaprasza w imieniu Zamawiającego VIRGA Marcin Krzywonos, Partnera Projektu z siedzibą pod
adresem ul. Klonowa 19, Wilkasy (11-500) do złożenia oferty cenowej nadostawę ślizgów lodowych typu DN realizowaną w
ramach poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktówi usług - schemat B” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko- Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.04.02-28-0081/18-
00 dla projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" Marek Makowski”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) z 19 lipca 2017 r. oraz w
oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1172159

Załączniki 2-5 do zapytania ofertowego nr 2 1.4.2 VIRGA wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 08.03.2019

 


Zamawiający Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry 11,Giżycko (11-500)
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zabudowy warsztatowej do pojazdu ciężarowego – samochodu dostawczego typu furgon realizowaną w ramach poddziałania 1.4.2 „Pakietowanie produktów i usług - schemat B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z realizacją umowy odofinansowanie nr RPWM.01.04.02-28-0081/18-00 dla projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu usług wyszkolenia żeglarskiego na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich realizowane przez firmę Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" Marek Makowski”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodniez rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) z 19 lipca 2017 r. oraz w
oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1185530

Załączniki 2-5 do zapytania ofertowego nr 4 1.4.2 GERTIS wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 16.05.2019

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05.10.2019

Zamawiający Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry 11, Giżycko (11-500) zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu kompleksowego szkolenia związanego ze zdobyciem wiedzy teoretycznej i praktyczniej w zawodzie szkutnika realizowaną w ramach poddziałania 1.5.2 „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu ”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.05.02-28-0054/18-00 dla projektu pn. „Utworzenie warsztatuszkutniczego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MIiR/2014-2020/12(4)) z 22 sierpnia 2019 r. oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221247

Treść zapytania ofertowego

Załącznik do zapytania ofertowego - wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 05.10.2019 r.

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 16.12.2019

Zamawiający Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "Gertis" z siedzibą pod adresem Świdry 11, Giżycko (11-500) zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę kompletu form do produkcji jachtu motorowego realizowaną w ramach poddziałania 1.5.2 „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.05.02-28-0054/18-00 dla projektu pn. „Utworzenie warsztatu szkutniczego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich”.

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MIiR/2014-2020/12(4)) z 22 sierpnia 2019 r. oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zapytanie opublikowane pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221772

Treść zapytania ofertowego

Załącznik do zapytania ofertowego - wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 06.12.2019 r.